DICA MORA U AKCIJI – 2021

24.travnja 2021.g. planiramo veliku akciju čišćenja podmorja luke Splitska i Mirca te cijelog obalnog pojasa Grada Supetra. Akciju organiziraju naš klub i Crveni križ Brač pod nazivom CRVENI KRIŽ U PLAVOM OKVIRU a na istu planiramo pozvati sve aktivne udruge i njihove članove s područja Grada Supetra.