Održana tradicionalna akcija čIšćenja podmorja supetarskega porta

Na Dan neovisnosti RH održali smo našu tradicionalnu akciju čišćenja podmorja supetarskega porta u suradnji sa Crvenin križon Brač u sklopu akcije ‘Crveni križ u plavom okviru’. 30-ak članova kluba izvuklo je tri kontejnera smeća i jednu hrvatsku zastavu. S njom smo svima čestitali Dan neovisnosti ‘Lijepe naše’. Hvala Crvenom križu na suradnji i potpori a hva atgovi „EDI“ na doniranim vrićama za smeće.