“PUKNUTOJ EKIPI” Teta Jerkin lignjolov 2022

“PUKNUTA EKIPA” (Ivo Matas, Nedi Oreb i Rikardo Tomšić uz pomoć 8- godišnjeg Paula Matulića) pobjednik je 1.Teta Jerkinog lignjolova održanog danas u Supetru.
Druga je ekipa “BIRA” (Miro Vušković Riste, Vlade Damjanović Bak i Pero Eterović Pempo) a treća ekipa “BEZ ULOVA” (Ivana Petrović Šugar, Davor Šugar i Marijo Damjanović).
Najveću lignju od 0.587 kg ulovila je ekipa “BEZ ULOVA”.
Pobjednik u lovu s kraja je JOSIP GLAVINIĆ OPI.
Nastupilo je ukupno 15 ekipa u brodu i trojica natjecatelja sa kraja. Ulovljeno je 83 kom liganja ukupne težine od 11,667kg.
Veliko hvala ELECTI C, pizzeriji ROSO, Turističkoj zajednici Grada Supetra, Vatrogascima i Dinotu Šeparoviću i Goranu Topiću na odličnoj večeri.
Prekrasan detalj današnjeg dana bio je dolazak teta Jerkinih prijatelja i rodbine na start natjecanja – Gite Dragičević i bračnog para  Papić. Baš im hvala na tome. ❤