O klubu

NAZIV KLUBA: Klub za športski ribolov na moru „Arbun“ Supetar
SKRAĆENI NAZIV: KŠR „Arbun“ Supetar
GODINA OSNUTKA: 1960
ADRESA: Hrvatskih velikana 1, 21 400 Supetar
OIB: 25434299989
REGISTARSKI BROJ: 17000025
RNO BROJ: 0036889
BROJ ŽIRO RAČUNA: HR6823400091110508452
OSOBA ZA ZASTUPANJE: Ivan Cvitanić, predsjednik
TEL: 00385 21 631 911
EMAIL ADRESA: [email protected]
WEB: http://ksrarbun.com/
FB: KŠR „Arbun“ Supetar

Kratka povijest kluba  

Klub za športski ribolov na moru „Arbun“ iz Supetra osnovan je 16.07.1960g. u Supetru pod imenom Sportsko ribolovno društvo „Arbun“ i po ostvarenim rezultatima  danas je najuspješniji sportski kolektiv Grada Supetra. Prvi predsjednik kluba bio je Matuši Galović a članovi prve uprave bili su Toni Terzić, Petar Glušević, Stevo Bjažević i Špiro Radetić.

Sekcija podvodnog ribolova osnovana je 1966.g. na inicijativu barba Jakše Hržića kojemu se u čast svake godine zajedno s klupskim prvenstvom u podvodnom ribolovu od 2016.g. održava Memorijal barba Jakše Hržića. Od osnivanja do danas, sekcija podvodnog ribolova je najuspješnija sekcija kluba sa čak dva naslova ekipnih prvaka Hrvatske u podvodnom ribolovu, dvije brončane medalje sa ekipnih prvenstava Hrvatske te dva naslova prvaka južnog Jadrana i dvije brončane medalje sa prvenstava južnog Jadrana. Ivor Ivelić dva se je puta okitio naslovom pojedinačnog prvaka južnog Jadrana u podvodnom ribolovu.

U 60 godina dugoj povijesti kluba, zasigurno najistaknutije mjesto ima naša teta Jerka Papić koja je u najtežim, onim ratnim i poslijeratnim vremenima održala klub živim, okupljala je mlade  i uvijek nalazila načina i sredstava za njihove nastupe na natjecanjima. I ovom prilikom našoj teta Jerki od srca hvala na svemu što je učinila za “Arbun”. Bez njenog iskrenog angažmana možda klub danas ne bi ni postojao.

Sekcija lova na veliku ribu osnovana je 2017.g. a sekciju od osnivanja vodi Davor Šugar. Ekipa KŠR “Arbun” 2, u sastavu Siniša Mažar, Marij Motušić, Miro Vušković i Ante Gospodnetić osvojila je 2019.g. naslov prvaka Hrvatske u lovu na veliku ribu na prvenstvu održanom u Supetru. 2021.g. U Funtani, ista je ekipa obranila naslov prvaka Hrvatske i stekla reprezentativni status za 2022.g. Nekoliko dana ranije u talijanskom Pesaru naša je ekipa osvojila 4.misto na 29. Svjetskom prvenstvu u lovu na veliku ribu te 2.misto u poretku nacija.

Na 30. Svjetskom prvenstvu u lovu na veliku ribu održanom u Pescari 2022.g. naša ekipa u sastavu Siniša Mažar, Marij Motušić, Miro Vušković i Ante Gospodnetić osvojila je srebrnu medalju i time ostvarila najveći uspjeh hrvatskog i klupskog big game-a u povijesti. Zajedno s ekipom A (Corto, Giričić) osvojili su i 2.misto u poretku naciju.

U svojoj je povijesti KŠR „Arbun“ bio domaćin brojnim revijalnim, općinskim, županijskim, međužupanijskim i državnim prvenstvima te Svjetskom U-21 prvenstvu u udičarenju iz broda 2015.g.

Klub za športski ribolov na moru „Arbun“ dobitnik je plakete Hrvatskog saveza za športski ribolov na moru (HSŠRM) za najbolji klub podvodnog ribolova u 2016.g., za najbolji klub u lovu na veliku ribu 2019. i 2021.g. te Skupne nagrade Grada Supetra 2016.g. za organizaciju i domaćinstvo Svjetskog prvenstva u udičarenju iz broda 2015.g., prvog svjetskog prvenstva ikad održanog u Supetru.

KŠR „Arbun“ je član Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Brač“ (LAGUR/FLAG), Zajednice sportskih udruga Grada Supetra, Saveza za športski ribolov na moru Splitsko – dalmatinske županije i Hrvatskog saveza za športski ribolov na moru (HSŠRM).

S 01. siječnja 2020.g. naš klub postaje klub bez plastike te u svim svojim aktivnostima izvan i unutar naših klupskih prostorija više nećemo koristiti poizvode od plastike. Ova odluka Skupštine kluba dio je programa obilježavanja 60. obljetnice osnivanja kluba koju slavimo 2020.g. i naš mali doprinos svjetskom pokretu u borbi protiv onečišćenja mora i oceana mikroplastikom.

Rukovodstvo kluba

SKUPŠTINA
Skupštinu čine svi aktivni članovi kluba.

PREDSJEDNIK
Ivan Cvitanić

DOPREDSJEDNIK
Ivor Ivelić

UPRAVNI ODBOR
Ivan Cvitanić
Nikša Domančić
Ivor Ivelić
Davor Šugar
Antonela Razmilić
Tedi Žuvić
Bernard Kuzmanić
Zvonimir  Barhanović
Nikola Sekulović

NADZORNI ODBOR
Tea Trezić (predsjednica)
Siniša Mažar
Marij Motušić

STEGOVNA KOMISIJA
Nedo Pavišić (predsjednik)
Ivo Matas
Ante Gospodnetić

PODVODNI RIBOLOV
Voditelj sekcije: Ivor Ivelić

UDIČARENJE
Voditelj sekcije:  Tedi Žuvić

LOV NA VELIKU RIBU
Voditelj sekcije: Davor Šugar

TAJNICA
Ivana Petrović Šugar

Najveći uspjesi kluba

Godina Ime natjecanja Lokacija Natjecatelji Osvojeno mjesto
2022 29. Ekipno prvenstvo Hrvatske u podvodnom ribolovu Supetar

Ivor Ivelić
Nikša Domančić
Tomislav Vlahović
Ico Ivelić (barkarijol)
Mate Jakšić (barkarijol)

2. mjesto
2022 30. FIPS- M Svjetsko prvenstvo u lovu na veliku ribu Pescara (Italija)

Siniša Mažar (kapetan)
Marij Motušić
Miro Vušković
Ante Gospodnetić

2. mjesto

srebrna medalja i 2.mjesto u poretku nacija

2022 Međužupanijsko prvenstvo južnog Jadrana u podvodnom ribolovu Stari Grad

Ivor Ivelić

3. mjesto

pojedinačno

2022 Međužupanijsko prvenstvo južnog Jadrana u podvodnom ribolovu Stari Grad

Ivor Ivelić
David Antonijević
Ico Ivelić (barkarijol)

3. mjesto

ekipno

2021 6. Državno prvenstvo u lovu na veliku ribu Funtana

Siniša Mažar (kapetan)
Marij Motušić
Miro Vušković
Ante Gospodnetić

1. mjesto

Obrana naslova prvaka Hrvatske

2021 29. FIPS - M Svjetsko prvenstvo u lovu na veliku ribu Pesaro, Italija

Siniša Mažar (kapetan), Marij Motušić, Miro Vušković i Ante Gospodnetić

2. mjesto

4. mjesto i 2.mjesto u poretku nacija

2019. 5. Državno prvenstvo Hrvatske u lovu na veliku ribu Supetar

Siniša Mažar (kapetan), Marij Motušić, Miro Vušković i Ante Gospodnetić

1. mjesto

Prva medalja u lovu na veliku ribu u povijesti kluba.

2018. Međužupanijsko prvenstvo južnog Jadrana u podvodnom ribolovu Supetar

Ivor Ivelić, barkarijol Ivo Ivelić

1. mjesto
2018. Međužupanijsko prvenstvo južnog Jadrana u podvodnom ribolovu Supetar

Ivor Ivelić, Nikša Domančić i Ivo Ivelić (barkarijol)

1. mjesto

Ekipno

2018. Tuna fever 2018. Rogoznica

Davor Šugar, Ivo Matas, Ante Kuzmanić i Vedran Vušković

2. mjesto
2018. Tuna fever 2018. Rogoznica

Davor Šugar, Ivo Matas, Ante Kuzmanić i Vedran Vušković

1. mjesto

u Kupu trofejnog ulova

2018. Županijsko prvenstvo u udičarenju štapom s obale (ž) Supetar

Irena Caglević i Antonela Razmilić

3. mjesto

Ekipno - prva ženska ekipna udičarska medalja u povijesti kluba!

2017. Euroafričko prvenstvo u podvodnom ribolovu Mali Lošinj

Ivor Ivelić

2. mjesto

Ekipno - prva svjetska medalja jednog člana KŠR „Arbun“ u povijesti!

2017. Međužupanijsko prvenstvo južnog Jadrana u podvodnom ribolovu Stari Grad na Hvaru

Ivor Ivelić

2. mjesto

Pojedinačno

2017. Međužupanijsko prvenstvo južnog Jadrana u podvodnom ribolovu Stari Grad na Hvaru

Ivor Ivelić, Nikša Domančić, Ivo Ivelić (barkarijol)

3. mjesto

Ekipno

2016. Međužupanijsko prvenstvo južnog Jadrana u podvodnom ribolovu Podgora

Ivor Ivelić

1. mjesto

Pojedinačno

2016. Međužupanijsko prvenstvo južnog Jadrana u podvodnom ribolovu Podgora

Nikša Domančić

3. mjesto

Pojedinačno

2016. Međužupanijsko prvenstvo južnog Jadrana u podvodnom ribolovu Podgora

Ivor Ivelić, Nikša Domančić, Ivo Ivelić (barkarijol)

1. mjesto

Ekipno

2016. Županijsko prvenstvo u lovu iz ruke Split

Ivan (Đani) Bjažević

1. mjesto
2015. Ekipno državno prvenstvo Hrvatske u podvodnom ribolovu Makarska

Ivor Ivelić, Tomislav Vlahović, Nikša Domančić, Ivo Ivelić (barkarijol)

1. mjesto
2014. Ekipno državno prvenstvo Hrvatske u podvodnom ribolovu Novalja

Ivor Ivelić, Tomislav Vlahović, Nikša Domančić, Ivo Ivelić (barkarijol)

3. mjesto
2014. Međužupanijsko prvenstvo južnog Jadrana u podvodnom ribolovu Podgora

Ivor Ivelić, Nikša Domančić, Ivo Ivelić (barkarijol)

3. mjesto

Ekipno

2013. Ekipno državno prvenstvo Hrvatske u podvodnom ribolovu Split

Ivor Ivelić, Stjepko Vladislavić, Nikša Domančić, Ivo Ivelić (barkarijol)

1. mjesto
2011. Ekipno državno prvenstvo Hrvatske u podvodnom ribolovu Hvar

Ivor Ivelić, Tomislav Vlahović, Nikša Domančić, Ivo Ivelić (barkarijol)

3. mjesto
1989. Državno prvenstvo Jugoslavije u podvodnom ribolovu /

Nikša Trebotić

1. mjesto

Dosadašnji članovi kluba u nacionalnim reprezentacijama

Godina Ime natjecanja Natjecatelji
2023 Lov na veliku ribu

Siniša Mažar, Marij Motušić, Miro Vušković i Ante Gospodnetić

2022 Lov na veliku ribu

Siniša Mažar, Marij Motušić, Miro Vušković i Ante Gospodnetić

2021. Lov na veliku ribu

CRO A - Siniša Mažar, Marij Motušić, Miro Vušković i Ante Gospodnetić

2017. Podvodni ribolov

Ivor Ivelić

2011. Udičarenje

Klara Bjažević

1989. Podvodni ribolov

Nikša Trebotić

Domaćinstva većih natjecanja

Godina Ime natjecanja
2022 29. Ekipno državno prvenstvo u podvodnom ribolovu (7. – 8.10.)
2019. Državno prvenstvo u lovu na veliku ribu (25. – 29.09.)
2018. Međužupanijsko prvenstvo južnog Jadrana u podvodnom ribolovu (30.06.)
2017. Prvenstvo Hrvatske u udičarenju štapom s obale za seniorke i seniore (06. – 08.10.)
2016. Pojedinačno prvenstvo Hrvatske u podvodnom ribolovu (06. – 09.07.)
2015. Svjetsko U-21 prvenstvo u udičarenju iz broda (03. – 10.10.)

NAPOMENA: Zbog nedostatka arhivske građe u klubu, klub trenutno ne raspolaže informacijama o domaćinstvima ostalih većih natjecanja u organizaciji kluba u razdoblju prije 2015.g.