RADNO VRIME ZA ZADNJU SEDMICU PRODAJE GODIŠNJIH DOZVOLA

Radno vrime za prodaju godišnji dozvola posljednju sedmicu je:

PONEDJELJAK (27.02.2023.)- 08:30 – 13:00h

UTORAK (28.02.2023.) – 08:30 – 13:00h  i 18.30 – 21.30h

SRIDU (01.03.2023.) – 08:30 – 13:00hi 18.30 – 21.30h